02

21. századi iskola

Olyan modern iskolákat hozunk létre, ahol a készségek fejlesztése, a kreativitás és a csapatmunka kerül előtérbe; nyitott iskolákat, ahol mindenki egyenlő eséllyel szerezhet versenyképes tudást; iskolákat, ahol a helyi közösségek valódi beleszólást kapnak azok működtetésébe. Az oktatást kiemelten kezeljük, ezért önálló oktatási minisztériumot hozunk létre, és visszaállítjuk a pedagógusok megbecsültségét: ne fordulhasson elő az, hogy míg az oktatási miniszter bére nő, addig a tanároké évekig változatlan.

A finn modell legjobb elemeit átvéve szervezzük újra a magyar oktatást: a nyelvtudást, a digitális ismereteket, a csapatmunkát, a kreativitást, a kritikai gondolkodást, a tanszabadságot helyezzük középpontba.

Modern iskola

A mai gyorsan változó világban nagyon fontos, hogy mindenkit felkészítsünk az új helyzetekhez való alkalmazkodásra, és a 21. században elengedhetetlen készségekkel ruházzuk fel a diákokat. Ezért mi az iskolákban a lexikális tudás szigorú átadása és számonkérése helyett a készségek, képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt, illetve arra, hogy a diákok is motiváltak legyenek ezeknek a fejlesztésére. Célunk, hogy a magyar diákok PISA-felmérésben elért eredményei 10 éven belül európa első 10 országa közé tartozzanak.

 

 • Szabad kezet adunk az iskoláknak a tantervük összeállítására
 • Középiskola végére mindenki legalább középfokú nyelvvizsgát tud tenni
 • Alapszintű programozói készségeket tanítunk 
 • Emeljük az oktatásban dolgozók fizetését
Nyitott iskola

Ahhoz, hogy ne a családi háttér, hanem a szorgalom és a tehetség határozza meg minden magyar diák tanulmányi sikerességét, meg kell nyitni az iskolák kapuit. Az iskolának minden diák számára biztosítania kell a társadalmi felemelkedés esélyét: azt, hogy mindenki számára elérhető legyen a továbbtanulás, a nemzetközileg is versenyképes végzettség megszerzésének lehetősége. Célunk, hogy a magyar iskolarendszer képes legyen a társadalmi különbségek csökkentésére.

 

 • Növeljük a fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok és pszichológusok számát az iskolákban
 • Laptopot biztosítunk minden 10 évnél idősebb tanulónak
 • Iskolabusz programot indítunk
 • A középiskolákat ösztönözzük a 9 órás iskolakezdésre
 • 18 évre emeljük a tankötelezettséget
 • Ingyenessé tesszük az első diplomát
A közösségnek visszaadott iskola

Az iskolák akkor vannak jó kezekben, ha olyanok hozzák a döntéseket benne, akik nap mint nap testközelből látják, hogy helyben mire van szükség, milyen problémákat kell megoldania az iskolának. Olyan rendszert hozunk létre, ahol a döntéseket a helyi viszonyokat ismerő szereplők hozzák, ahol hosszú távra tervezve történhet az iskola életének mindennapi szervezése, és ahol nem a település pénzügyi  helyzetétől függ az oktatás színvonala. Célunk, hogy az intézmények a politikusok helyett a közösségé legyenek.

 

 • Alulról szerveződő, közvetlenül választott fenntartói testületeket hozunk létre
 • Visszaszerezzük a Fidesz által alapítványokba kiszervezett egyetemeket a közösségek számára
 • Autonómiát kapnak az egyetemek a szakkínálat és kutatási profil kialakítására

A teljes program letöltése

0

új
redszerváltás

01

Nyugodt
otthon

03


munkahely

04

Európai
kórház

05

Közös
ország

06

Zöld
bolygó