A roma emancipáció programja

Csak együtt, közösen lehet sikeresen hazát és jövőt építeni.

Ez ma a legfontosabb üzenet a cigányság és Magyarország minden polgára számára. Hiszek abban, hogy bátor és tenni akaró fiatalokra lehet és kell jövőt építeni. De ugyanakkor nem fordíthatunk hátat múltunknak. Tanulnunk kell hibáinkból. Nem hagyhatjuk, hogy amit szüleink, nagyszüleink kétkezi munkával, vért, verejtéket izzadva építettek, azt a politikai elit romba döntse. Tovább kell folytatnunk azt az utat, amin elődeink jártak. Azonban ez az út többünknek járhatatlanná vált, mert megmérgezte a gyűlölet, irigység, kirekesztés és a korrupció.

De mi mégis hiszünk egy olyan országban, ahol a politikusok nem csatáznak egymással, hanem megpróbálnak együttműködni. Hiszünk egy olyan országban, ahol a szegény ember tisztességes, becsületes munkával fel tud emelkedni a gazdag társadalomba és ott is tud maradni. Egy olyan országban hiszünk, ahol a gyűlölet helyett szeretet, kirekesztés helyett pedig befogadás van

Lőcsei Lajos
Donáth Anna

Az egymást követő kormányok roma politikái nem hoztak javulást a cigányság életébe. Vannak eredmények ahol láthattunk bizonyos javulásokat, de sok esetben a mutatók csak romlottak. Az elmúlt évek intézkedései és lépései valós kiút helyett közmunkát és korai iskolaelhagyást adtak a szegényebb rétegeknek, köztük a kevésbé szerencsés romáknak is. A Momentum roma programja “csakis velük, semmit nélkülük” elvre épül és azért dolgozunk, hogy az elkövetkező években visszafordítsuk a gyűlölet-retorikára épülő politikát, leküzdjük az egyenlőtlenségeket és valós megoldásokat és esély kiegyenlítő programokat biztosítsunk. Számunkra a cigányság egyenrangú partner a programok tervezésétől, azok végrehajtásáig. Ez a program mindenkinek szól. Annak is aki romának vagy cigánynak vallja magát, és annak is akit a társadalom címkézett fel romának vagy cigánynak.

Donáth Anna,
a Momentum európai parlamenti képviselője

Víziónk, egy olyan Magyarország megteremtése, ahol a származás nem hátrány,, ahol az esély biztosítása az állam feladata mindenki számára. Magyarország sikerét abban mérhetjük leginkább, hogy a legelesettebbek is esélyt kapnak és a társadalmi összetartozás nemzeti egységet teremt mindenki számára. A ma kihívása, hogy a politikai megosztottságot szorító kötelét feloldjuk, és társadalmi megegyezést teremtsünk a roma esélykiegyenlítéskérdésében. Ezt csakis úgy érhetjük el, hogy a roma közösség tagjait és szervezeteit együttműködésre hívjuk. Közösen teremtjük meg a feltételeit annak, hogy a harminc éve megkezdett rendszerváltozást mi nem romák és romák – együtt fejezzük be.

Hornyák Evelin,
a Momentum országgyűlési képviselő-jelöltje

 

Hornyák Evelin

A roma emancipáció programja

A teljes program letöltése

Erősítsük a társadalmi részvételt!

Csakis velük, semmit nélkülük! A cigányság szerves része történelmünknek, kultúránknak és sokszínű nemzetünknek. Ennek ellenére a mai napig átszövi életüket a cigányellenesség, a diszkrimináció, a társadalmi és gazdasági kirekesztés. Tanulunk a múltbeli hibáinkból és kezet nyújtunk a romáknak, hogy együtt, közösen dolgozzunk egy jobb Magyarországért.

 • A roma közösségeket bevonjuk a közpolitikai egyeztetésekbe, döntéselőkészítésbe, és a jogszabályok társadalmi egyeztetésébe.

 

Roma közösségek önszerveződésének támogatása

Elő kell segíteni a roma közösségek érdekképviseleti és politikai önszerveződését. Ehhez támogatjuk a roma közösségek és civil szervezetek autonóm fejlődését, melyek révén hozzájárulhatnak országunk közös ügyeinek megoldásához..

 • Segítjük a helyi, országos és nemzetközi roma érdekképviselet kibontakozását, melyek révén hozzájárulunk a roma emancipációhoz.

 

Példaképek erősítése és a kitörési lehetőségek aktív támogatása

 • Támogató kedvezményeket nyújtunk a munkáltatóknak, hogy a közszféra területén is megnöveljük a cigány származású munkaerők számát. Kiemelt figyelmet fordítunk olyan hiányszakmákra mint a tanár, óvónő, valamint a közigazgatásra, egészségügyre.
 • Köztereink elnevezéseiben, a köztéri alkotásokban is erősítjük a roma reprezentációt és támogatjuk a roma példaképek megjelenését az oktatásban és a közmédiában.
 • Megerősítjük a roma nemzetiségi, és kulturális intézmények megalapítását támogató rendszerek létrehozását, azaz a roma színházakat és roma múzeumokat illetve a roma közösségi házak átlátható támogatását.

 

Oktatás - egyenlő esélyek már a kezdetektől

Leginkább a politikai akarat hiánya és a cigányellenesség miatt, az oktatási eredmények terén továbbra is jelentős a különbség a roma és nem roma tanulók között.  A magyar iskolarendszernek képesnek kell lennie a társadalmi különbségek csökkentésére, ahol mindenki számára elérhető a továbbtanulás lehetősége. Az oktatási rendszer minden szintjén meg kell jelennie az esélyegyenlőségnek, a méltányosságnak, a befogadásnak, a képességfejlesztésnek, demokratikus működésnek, az autonómia értékeinek, csakúgy mint, az intézményeket működtetőinek és magának a rendszernek az elszámoltathatóságának. 

 • Megteremtjük annak a pénzügyi hátterét, hogy a nevelést-oktatást végző intézmények megfelelő számú gyógypedagógust, fejlesztőpedagógust és pszichológust alkalmazhassanak.  
 • Visszaállítjuk a 18 éves korig tartó tankötelezettséget. A korhatár csökkentése egyértelműen hiba, mely tízezrek kihullását eredményezi a közoktatásból.
 • Támogatást nyújtunk azoknak az intézményeknek, amelyek felszámolják a szegregációt és azoknak a pedagógusoknak akik kistelepüléseken tanítanak, így biztosítva a minőségi oktatást azoknak is akik leszakadó régiókban élnek

 

 

Egészségügy - esély a gyógyulásra

Ma Magyarországon az emberek 5-8 évvel halnak korábban mint az Európai Unió más országaiban élők és ez hatványozottan igaz a romákra, akik pedig 15-20 évvel halnak korábban mint az uniós átlag. Sajnos nagyon sok roma él a mai napig informális, nem higiénikus és rendezetlen településeken, nyomorúságos életkörülmények között. Közülük sokak nem rendelkeznek egészségbiztosítással sem és akik igen, azok számára is problémás az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Mások számára az egészségügyben is fellelhető diszkrimináció okoz problémákat. 

A Momentum olyan egészségügyet hoz létre, ahol kiemelt szerepet kap a megelőzés, ahol a betegek 21. századi színvonalú kórházakban és rendelőkben gyógyulhatnak, ahol a minőségi ellátásért nem kell többé a magánegészségügybe menni, és az esély a gyógyulásra mindenki számára azonos lesz társadalmi és szociális helyzettől függetlenül.

 • Új, alanyi jogon járó ellátási csomagot hozunk létre
 • A hozzáférés javításának érdekében, támogatjuk a mobil szűrőállomás programokat.
 • Roma egészségügyi mediátorrendszert (közvetítők) állítunk fel.
 • Támogatjuk és kibővítjük a szervezett szűrővizsgálatok rendszerét.
 • Modern és interaktív megelőzési és egészségfejlesztési programokat indítunk minden iskolában.
 • Támogatjuk az egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezeteket
 • Megfelelő finanszírozást és támogatást alakítunk ki a civil szervezetek, a segítő szolgálatok részére.
 • Bevezetjük a menstruációs termékek, valamint a fogamzásgátló gyógyszerek állami támogatását
 • Állami sportösztöndíj és mentorprogramot indítunk

 

Munka világa - esély a kitörésre és önmegvalósításra

A romákat nagyobb számban érinti a mélyszegénység vagy annak határán való lét. Ez az élethelyzet arra kényszerítheti őket, hogy olyan munkákat fogadjanak el amelyek a minimálbérnél jóval alacsonyabb fizetség jár vagy olyan tevékenységekben vegyenek részt a mindennapi túlélés érdekében amelyek jelentősen növeli a kizsákmányolásuk kockázatát is. Másoknak a munkahelyi diszkrimináció illetve a munkahelyük megközelítése jelenthet problémát a munkaerőpiacra való belépésben.

 • Állami mikrohitel programmal fogjuk segíteni a cigány emberek kisipari vállalkozásait.
 •  Újraszervezzük a közmunka programot, hogy valós kilépésre is legyen lehetőség belőle.
 • A nagy állami cégek és szolgáltatókat is ösztönözük, hogy több mélyszegénységben élő, munkanélküli cigány embert foglalkoztassanak.
 • Mentor-programokkal fogjuk segíteni a fiatalokat és fiatal felnőtteket, ahol egyénre szabott, kisebb csoportokban mentorok segítik a (szakirányú) tanulmányaik elvégzését, szakmához jutásukat, vagy továbbtanulásukat.
 • A sikeres elhelyezkedést a munka világában jelenleg nehezíti a rossz közlekedés a kisebb településeken, ezért javítani fogjuk a mobilitást. Mikrobuszt biztosítunk a kisebb településeknek és összehangoljuk a buszos és vasúti közlekedést.

 

Élhető lakókörnyezet - jogunk és elvárásunk a tisztes, élhető lakókörnyezet

A tisztes, élhető lakókörnyezet mindannyiunk joga és elvárása egy regnáló kormányzattól. Az otthon az ami biztonságot nyújt, ahova jó hazamenni. Azonban sokak számára ez ma nem így van. Vannak akiket a légszennyezés fojtogat a téli, fűtési időszakban, van akinek nem jelent valós segítséget az családtámogatási és otthonteremtési rendszer és sokan élnek olyan szegregált településeken ahol az alapvető vízellátás is hiányzik. Mi olyan országot építünk, ahol a nyugodt otthon nem csak egy szűk réteg kiváltsága, hanem minden családé és ahol a támogatások azokat is elérik akiknek a legnagyobb szüksége van rá.

 • Igazságot szolgáltatunk és rehabilitáljuk a szegregátumokat. Az itt élőket is megilleti a pormentes útburkolat, a közvilágítás, a vezetékes ivóvíz és a tisztes, élhető lakókörnyezet.
 • Csökkenteni fogjuk az energiaszegénységet. 100 ezer lakás energetikai korszerűsítését támogatjuk, kivezetjük a lignitet a lakossági tüzelésből és a szociálisan rászorultak számára minőségi tüzelőanyagot biztosítunk.
 • Hatványozottan növelni fogjuk a szociális bérlakások számát.

 

Jogegyenlőség - a romák nem kezelhetőek másodrendű állampolgárként

Ma a romák joggal gondolhatják úgy, hogy nem számíthatnak az állam védelmére. Gondoljunk csak a szélsőjobboldali paramilitáris szervezetek felvonulásaira, az iskolai szegregációra és az életüket átszövő diszkriminációra. Nem fordulhat elő többet, hogy az állam tétlenül nézi azt, hogy szélsőjobboldali csoportok masíroznak és tartanak rettegésben családokat, gyerekeket!

Nem elég, hogy az alaptörvény egyenlő jogokat biztosít, és hogy a jogszabályok szerint egyenlő joga van mindenkinek az oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz. E jogok érvényesülését  biztosítani kell. A kormány 2015 óta szisztematikusan építi le a diszkrimináció miatti jogérvényesítés lehetőségeit. Visszafordítjuk ezt a folyamatot – hogy ne csak írva legyenek, de betartva is a jogszabályok. 

 • Visszaadjuk az Egyenlő Bánásmód Hatóság önállóságának és a visszaállítjuk a kisebbségi-nemzetiségi ombudsman intézményét.
 • A diszkrimináció kiszűrésén, a jogérvényesítés hogyanján túl, kárpótolni fogjuk a romákat minden, az állam oldaláról őket érő jogsértéseket.
 • Célzott segédanyagokkal is segíteni fogjuk a közösségeket, hogy tisztában legyenek jogaikkal.
 • Támogatjuk a roma mediátor bevonását a rendvédelembe.

 

A roma emancipáció programja

A teljes program letöltése

01

Nyugodt
otthon

02

21. századi
iskola

03


munkahely

04

Európai
kórház

05

Közös
ország

06

Zöld
bolygó