03

Jó munkahely

Magyarország csak akkor válhat versenyképessé, ha a 21. század technológiai vívmányai a teljes gazdaságban, széleskörűen elérhetővé válnak. A vállalkozásokat ösztönözzük a hatékonyságnövelő beruházásokra, és ezzel párhuzamosan az állami közszolgáltatásokat is digitalizáljuk. 

Fontos, hogy a vidéki Magyarország is szerves részévé váljon az ország működésének. Ehhez a kistelepüléseken is elegendő munkalehetőségnek, szolgáltatásnak, kikapcsolódási lehetőségnek kell elérhetőnek lennie.

A kellemes munkakörnyezet és a kiszámítható, stabil jövedelem a nyugodt élet alapfeltétele. Ezért elengedhetetlen, hogy mindenki olyan munkát találhasson magának, amely biztos megélhetést, elegendő szabadidőt és megbecsülést garantál számára. Rugalmassá tesszük mind a munkavállalást, mind a nyugdíjba vonulást, rendezzük a béreket, felzárkóztatjuk az anyagilag nem eléggé megbecsült szakmák fizetését, kiszámítható vállalkozói környezettel pedig ösztönözzük a vállalkozói kedvet, és teret adjunk az innovációnak.

Emberközpontú gazdaság

Visszaadjuk az embereknek a gazdaságot és a munkahelyeket. Ehhez közvetlen tulajdonossá tesszük a magyar állampolgárokat az állami vállalatokban, így a vagyon visszakerül a közösséghez. Csökkentjük a dolgozók munkahelyi kiszolgáltatottságát, helyzetbe hozzuk a dolgozókat és a fiatalokat a főnökök helyett. Célunk, hogy biztosítsuk a rugalmasságot és az alkotói szabadságot, hogy az emberek jó mentális állapotban és produktívan dolgozhassanak.

 

 • Magyarország-részvényt adunk minden magyarnak
 • Bevezetjük a luxusyachtadót, magánrepülőadót és kastélyadót
Rugalmas munkahely

A rugalmas munkalehetőségek hozzájárulnak a munka és a magánélet egyensúlyához, könnyebbé teszik a családalapítást, növelhetik a hatékonyságot, és csökkentik a kiégés lehetőségét. Az álláskeresőknek pedig valódi segítséget nyújtunk a munkakeresésben és a munkáltatói igényekhez való alkalmazkodásban, hiszen a gyorsan változó munkaerőpiacon csak így lehet garantálni, hogy senki se maradjon huzamosabb ideig munka vagy megfelelő támogatás nélkül.

 

 • 2030-ra elérhetővé tesszük a 4 napos munkahetet
 • Bevezetjük a heti 1 nap távmunkát a szellemi munkakörben dolgozóknak
 • 35 éves kor felett bárki számára lehetővé tesszük fél év szabadság kivételét
 • A közszférában 5 évente 3 hónap fizetett szabadságot vagy továbbképzést biztosítunk
 • Az álláskeresők támogatására karriercentrumokat hozunk létre
Rugalmas nyugdíjba vonulás

Közösség vagyunk, melyben mindenki munkájára ugyanúgy szükség van. Ezért az idősebb korosztály számára is elegendő álláslehetőséget kell biztosítani, vagy megadni a továbbképzés lehetőségét. Célunk, hogy mindenki maga dönthesse el, hogy nyugdíj előtt meddig és milyen munkát szeretne végezni.

 • Egyéni számlán vezetjük a nyugdíjbefizetéseket
 • Lehetővé tesszük a rugalmas nyugdíjba vonulást
 • Lehetővé tesszük, hogy bármikor fel lehessen venni az egyéni nyugdíjszámlán szereplő összeg 10%-át

 

Igazságos bérek

Az állami szférában sokszor véletlenszerűen emelik egyes csoportok béreit, így torz és igazságtalan bérarányok alakulnak ki. Ennek orvoslására általános bérrendezést indítunk el! Jelenleg nem arányos a munka valós társadalmi hozzáadott értéke a bérek mértékével.

 

 • A legkevesebbet keresők számára bevezetük a bérkiegészítő adójóváírást és kétkulcsos adót vezetünk be
Kiszámítható vállalkozói környezet

A fenntartható, hosszú távú fejlődéshez alapfeltétel a jogbiztonság és a kiszámítható vállalkozói környezet. A vállalkozók nem lehetnek kiszolgáltatva a politikának és a túl gyakran változó szabályoknak, ezért átlátható és kiszámítható jogi környezetet teremtünk, és segítséget nyújtunk a vállalkozások indításához. Célunk, hogy ösztönözzük a vállalkozói kedvet, és teret adjunk az innovációnak.

 

 • Új adónem csak évente egyszer, egy csomagban vezethető be
 • Az első munkavállaló után elengedjük a járulékfizetési kötelezettséget
 • Eltöröljük a kötelező kamarai tagságot és tagdíjat
Digitális gazdaság

Magyarország csak akkor válhat versenyképessé, ha a 21. század technológiai vívmányai a teljes gazdaságban, széleskörűen elérhetővé válnak. A vállalkozásokat ösztönözzük a hatékonyságnövelő beruházásokra, és ezzel párhuzamosan az állami közszolgáltatásokat is digitalizáljuk. Célunk, hogy a digitális gazdaság révén növeljük a vállalkozások hatékonyságát.

 

 • Digitalizáljuk a közszolgáltatásokat
 • Megfelezzük a vállalkozások által adóügyintézéssel töltött időt
Versenyképes vidék

Fontos, hogy a vidéki Magyarország is szerves részévé váljon az ország működésének. Ehhez a kistelepüléseken is elegendő munkalehetőségnek, szolgáltatásnak, kikapcsolódási lehetőségnek kell elérhetőnek lennie. Célunk, hogy megállítsuk a vidéki települések elöregedését, illetve elnéptelenedését, és biztosítsuk a megfelelő életszínvonalhoz szükséges feltételeket.

 

 • Kisebb falvakban igényalapú kisbuszos közlekedést vezetünk be és támogatjuk a megosztott autóhasználatot
 • Támogatjuk a közösségi gazdálkodást
 • Termőföld művelésből való kivonását csak különlegesen indokolt esetben engedélyezzük

A teljes program letöltése

0

új
redszerváltás

01

Nyugodt
otthon

02

21. századi
iskola

04

Európai
kórház

05

Közös
ország

06

Zöld
bolygó