05

Közös ország

Mi olyan Magyarországot építünk, ahol az állam nemcsak jól működik, de tisztességesen bánik az állampolgáraival, biztosítja számukra a szabad kultúrát és a világnézeti szabadságot. Európai külpolitikát fogunk folytatni, amely a nyugati szövetségeseinkkel fennálló kapcsolatok megerősítésén munkálkodik. A külhoni magyarokat partnerként kezeljük, lehetőséget adva arra, hogy autonóm módon döntsenek a saját közösségük működéséről.

 

Mi olyan Magyarországot építünk, ahol az állam nemcsak jól működik, de tisztességesen bánik az állampolgáraival, biztosítja számukra a szabad kultúrát és a világnézeti szabadságot. Európai külpolitikát fogunk folytatni, amely a nyugati szövetségeseinkkel fennálló kapcsolatok megerősítésén munkálkodik. A külhoni magyarokat partnerként kezeljük, lehetőséget adva arra, hogy autonóm módon döntsenek a saját közösségük működéséről.

Tisztességes ország

A jól működő intézményrendszer nemcsak a mindennapi életünket határozza meg, de a gazdasági növekedés egyik alapfeltétele is. Az államnak ezért garantálnia kell polgárai számára a jogegyenlőséget, az átlátható működést, a politikai esélyegyenlőséget és a szabad médiát. Célunk, hogy Magyarország kikerüljön az EU feketebáránya szerepéből, és nemzetközi összehasonlításban is újra a jól működő jogállamok között szerepeljen.

 

 • Közvetlen köztársasági-elnök választást vezetünk be
 • Két ciklusban maximáljuk a miniszterelnöki mandátum hosszát
 • Visszaállítjuk a kétfordulós választási rendszert
 • Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, felállítjuk a Korrupcióellenes Ügyészséget
 • Könnyen kereshető online adatbázisba rendezzük a múltbeli beszerzéseket és közbeszerzéseket
 • Visszaállítjuk a közszolgálati média függetlenségét
 • A roma közösséget partnerként kezeljük az őket érintő kérdésekben

 

Működő állam

Ahhoz, hogy az állam valóban a polgárai érdekeit tudja szolgálni, vissza kell állítani az igazságszolgáltatás teljes függetlenségét, költséghatékony és átlátható közigazgatást kell bevezetni, és vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit. Célunk egy olyan állami működés kialakítása, amelynek a jelenlétét az állampolgárok csak akkor érzékelik, amikor valójában szükség van rá, és olyankor megfelelő támogatást nyújt.

 

 • Közérthetően fogalmazzuk át és mindenki számára elérhetővé tesszük a hivatali nyelvezettel írt szabályokat
 • A megfelelő pénzügyi feltételeket biztosítva visszaadjuk az önkormányzatoknak a tőlük elvett feladatköröket
Szabad kultúra, szabad vallás

A kultúra az, ami összeköt: egyet jelent a szabadsággal és a függetlenséggel. A kultúrában nem számít világnézet: a tehetség és a művészi érték nem politikai meggyőződés kérdése. Ezért szakmai szempontok mentén, a tehetségre összpontosítva szervezzük újra a mostani, átláthatatlan és a lojalitásra épülő rendszert. Célunk, hogy mindenki számára biztosítsuk a kulturális és a világnézeti szabadságot, és az, hogy ehhez az állam támogató környezetet teremtsen.

 

 • Visszaadjuk a helyi közösségeknek a saját színházaikat
 • Alkalmazott művészettel, tantermi színházi programokkal segítjük a gyermekek fejlődését
 • Valódi tartalommal, a nemzet egységét megjelenítő eseményekkel töltjük meg nemzeti ünnepeinket
Összetartó magyarság

A magyarságnak mindenki része, aki magyarnak vallja magát – éljen az ország jelenlegi határain belül vagy kívül. A magyarság akkor lehet sikeres, ha összetartunk és segítjük egymást. Célunk, hogy a külhoni magyarok nemzeti hovatartozásukból fakadó hátrányok nélkül szülőföldjükön is boldogulhassanak magyarságuk megőrzése mellett, mint ahogyan alapvető fontosságú a diaszpórába vándorolt magyarok identitásának megőrzése is. 

 • Határokon átívelő közlekedési infrastruktúrát építünk
 • A külhoni magyar közösségek ügyét emberi jogi kérdésnek tekintjük, támogatjuk érdekképviseleti és jogvédő tevékenységüket 
 • Biztosítjuk minden magyar egyenlő választójogát, a levélben szavazást a Magyarországon lakóhellyel rendelkező, külföldön tartózkodó szavazópolgároknak is lehetővé tesszük
Európai ország

Mi a Momentumban hiszünk a nyugati értékek iránt elkötelezett, európai Magyarországban, hiszünk benne, hogy hazánk Szent István óta Európa része. Nem vagyunk kompország Kelet és Nyugat között. Magyarország az Európai Unió és a NATO tagjaként a világ legerősebb politikai szövetségéhez és a világ legfejlettebb államainak köréhez tartozik – de ma csak névleg. Célunk, hogy hitelesen visszatérjünk az értékeket és érdekeket egyensúlyba hozó, Magyarország euro-atlanti elköteleződésén alapuló külpolitikához

 

 • Megtisztítjuk az országot az orosz és kínai befolyástól
 • Kitiltjuk a kínai cégeket a magyarországi telekommunikációs hálózatok építéséből, leállítjuk a Budapest-Belgrád vasútvonal építését
 • Bevezetjük az eurót
 • Csatlakozunk az Európai Ügyészséghez
 • Támogatjuk az uniós források jogállami kritériumokhoz kötését

A teljes program letöltése

0

új
redszerváltás

01

Nyugodt
otthon

02

21. századi
iskola

03


munkahely

04

Európai
kórház

06

Zöld
bolygó